De Praktijk

 
          In mijn praktijk help ik kinderen en volwassenen hun natuurlijke balans terug te vinden.  Ik werk aan het herstel
          van vitaliteit en veerkracht en de (her)opbouw van zelfvertrouwen en gezondheid door middel van het inhiberen
          (onder controle brengen) van primaire reflexen en het afvoeren van stress. 

 
             Wat zijn nu primaire reflexen ?
 
          Primaire reflexen zijn overlevingsreflexen. Ze worden gestuurd vanuit de hersenstam en zijn dus niet beÔnvloedbaar.
          Ze komen op in de baarmoeder en helpen een baby om geboren te worden en te overleven de eerste maanden na
          de geboorte.  Ze laten het zenuwstelsel groeien en leren het lichaam te bewegen, te balanceren, te spannen en te
          ontspannen.  Ze vormen als het ware de bewegingsblauwdruk voor het zenuwstelsel. Primaire reflexen zijn dus heel
          belangrijk voor een baby en iedereen heeft ze!
 
          In het eerste levensjaar zou een baby deze reflexen onder controle moeten krijgen, want daardoor wordt zijn lichaam 
          vrij om zich evenwichtig verder te ontwikkelen op alle niveau`s.  De primaire reflexen worden afgeremd en maken
          plaats voor nieuwe natuurlijke bewegingen.  Maar dat is helaas niet altijd het geval...
 

            Wat als ze aanwezig blijven ? 
 
          Wanneer primaire reflexen niet onder controle komen wordt iemand zowel fysiek als emotioneel continu onderuit
          gehaald, ze verstoren het immuunsysteem, verlagen de vitaliteit en putten iemand uit.  Ze bemoeilijken leer-
          processen en een gezonde motorische en emotionele ontwikkeling.  
 
 
            Ongecontroleerde primaire reflexen als oorzaak van stoornissen & klachten.
 
          Kinderen en volwassenen met ongecontroleerde primaire reflexen kunnen kampen met :
 
             - leer- en concentratieproblemen 
             - slaap- en/of eetstoornissen, allergieŽn 
             - angsten, paniekaanvallen
             - woede-uitbarstingen of agressief gedrag
             - burn-out
             - laag zelfbeeld, weinig zelfvertrouwen, faalangst 
             - controle-freak, piekeren
             - timide, dromerig, niet voor jezelf opkomen, passief gedrag 
             - Šnders zijn dan de rest, erbuiten vallen
             - hoge beweeglijkheid, moeilijk kunnen stilzitten, innerlijke onrust
             - snel overprikkeld
             - motorische problemen, zoals moeite met zwemmen of turnen, voordurend stoten,
               struikelen of dingen omvergooien, slechte oog-hand coŲrdinatie
             - ADD, ADHD, autisme, asperger, dyslexie, dyscalculie 
             - gebrek aan vitaliteit en veerkracht
             - werkweerzin, werkmoeheid
             - rugklachten, bekkeninstabiliteit, post-natale depressie 
             - therapieŽn slaan niet of moeizaam aan 
             - sommige dingen willen maar niet lukken, hoe hard je ook je best doet 
 

          Wat kan je er aan doen ? 
 
        Alle door de aanwezigheid van primaire reflexen veroorzaakte symptomen verdwijnen wanneer de reflexen onder
        controle gebracht worden (geÔnhibeerd worden).  Op die manier wordt er een basis gelegd voor een optimale
        individuele ontwikkeling en een verbetering van de levenskwaliteit. 

 
         Van harte welkom bij de Praktijk voor Primaire Reflexen & Stress Release !